Loading...

Welke ruimte wil Leiden geven aan zijn ambitieuze kennisinstellingen en kunst- en cultuursector? Wie daar meer over wilde weten zat op 14 maart goed bij het Leids Kennis & Cultuurdebat, een initiatief van Cultuurfonds Leiden, Universiteit Leiden, Leiden & Partners en Leiden Kennisstad. Politici van 11 lokale partijen kruisten de degens in Gebr. de Nobel ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen. 

De hoofdmoot van het debat bestond uit reacties van de politici van de deelnemende partijen op zes thema’s: de huisvesting van cultuur, de impact van de universiteit op het (culturele) leven in de stad, participatie en kunst-, kennis-, en cultuureducatie, coronabudget, en ruimte om te experimenteren in Leiden. De thema’s werden met korte sketches ingeleid door de makers van PS|theater. Pieter van der Straaten trad op als gespreksleider.


Student en stad
Levendigheid en leefbaarheid hoeven elkaar niet in de weg te staan, was de algemene opinie van de politici over het thema van de nadrukkelijke aanwezigheid van de universiteit in de stad. De discussie ontbrandde vooral rond de vraag of die twee niet op gespannen voet komen te staan als de universiteit met een humanities campus in het centrum doorgroeit. De VVD vond doorgroeien in het centrum prima. CU, PvdD, KlimaatActieNu en D66 namen het standpunt in dat de universiteit in de stad zeker waardevol is, omdat ‘we anders een soort Gouda worden’, maar dat er buiten het centrum naar groei moet worden gezocht om ruimte voor wonen en cultuur blijvend mogelijk te maken.


Waar moet het geld heen?
Alle sprekers waren het er min of meer over eens dat het beleid rondom culturele vastgoedlocaties op de schop moet, zoals de PvdA duidelijk stelde. Studenten voor Leiden en D66 vinden dat de huidige locaties optimaler kunnen worden ingezet, om zo ook bijvoorbeeld nieuwe Leidse makers een podium te geven. PvdD, KlimaatActieNu, Leiden Participeert en de ChristenUnie zouden het geld liever meer naar de wijken zien gaan dan naar steen, GroenLinks naar de makers zelf.

Stevig debat was er over de vraag of er vanwege corona nog extra geld moet naar de creatieven in de Leidse kunst- en cultuursector. De PvdA trapte af met de stelling dat er zeker geld moet naar makers op basis van Fair Pay, maar dat het probleem meer kanten heeft, zoals betaalbare woonruimte en een gebrek aan beschikbare locaties om in te werken en oefenen. SVL en KlimaatActieNU willen graag meer geld naar jongeren, zodat die gratis of goedkoop kunnen deelnemen aan cultuur. GL maakt zich sterk voor Leidse festivals en een Sleutelpas, die minima van alle leeftijden gratis krijgen aangeboden en waarmee ze aan kunst en cultuur kunnen deelnemen. D66 benadrukte vooral dat de stad moet proberen meer geld uit de ruif van de overheid te trekken. Ook een stevig twistpunt was het aantrekken van toeristen. VVD wil het coronageld aan stadsmarketing besteden om zo meer toeristen te trekken, terwijl PvdD juist toerisme wil beperken.

De slingers mogen blijven hangen! Of toch niet?
Tot slot reageerden de sprekers op de stelling: Kunnen de slingers weer in de kast na Leiden2022, of moeten we als stad bijvoorbeeld proberen om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2033? Het CDA opperde voorzichtig dat Leiden2022 eerst maar eens geëvalueerd moet worden en veel andere partijen gingen voor een veilig ‘Ja, mits…’. Pittig was alleen de reactie van Partij voor de Dieren die stelde dat Leiden2022 een ‘ordinair prestigeproject’ is waarmee geld wordt verspild, en dat het project bovendien voor de meeste bewoners zo goed als onzichtbaar is. Meta Knol, directeur van Leiden2022, gaf tegengas en verzekerde PvdD dat het echt een jaar voor alle Leidenaren zal worden.


Wil je het debat terugkijken? Kijk dan op ons youtube-kanaal voor het hele videoverslag, of voor de laatste minuten waarin alle deelnemende politici in 30 seconden vertellen waar ze voor staan.

*Het getekende verslag is gemaakt door Anna van Duijn van ROEM.*

Cultuurfonds Leiden

Het Cultuurfonds Leiden wil dat de stad Leiden een aantrekkelijke plaats voor cultureel ondernemerskunstenaars en creatievelingen is en stelt zich op als kraamkamer voor vernieuwende, betekenisvolle en soms ook nog kwetsbare artistieke concepten.

Andere berichten

Cultuurfonds Leiden
april 16, 2024
Cultuurfonds Leiden
februari 10, 2024
Cultuurfonds Leiden
november 28, 2023

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Cultuurfonds Leiden? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

AANMELDEN