Vacatures

Vacature: Cultuurmakelaar 

Cultuurfonds Leiden is vanaf april op zoek naar een nieuwe Cultuurmakelaar (24 tot 32 uur per week).

Cultuurfonds & Cultuurmakelaar

Cultuurfonds Leiden is een in 2009 gestart fonds met als doel versterking van de Leidse cultuur en de Leidse cultuursector. Inmiddels heeft het Fonds zich ontwikkeld tot aanjager en ondersteuner van nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven. De Gemeente Leiden is de voornaamste geldschieter van het Cultuurfonds, maar het Cultuurfonds staat bewust op afstand van de Gemeente. De taken van het Cultuurfonds worden in de praktijk vervuld door de Cultuurmakelaar, die wordt benoemd voor maximaal vier jaar om daarna met een nieuwe Cultuurmakelaar weer nieuwe accenten te kunnen leggen.

Voor de nieuwe periode 2020-2023 staat, met als uitgangspunt de Leidse cultuurnota, de verbinding tussen kennis en cultuur centraal. De artistieke autonomie van de Cultuurmakelaar is vanzelfsprekend, en dat geldt ook voor samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de culturele sector.

Cultuurmakelaar

24 tot 32 uur per week

De beoogde resultaten

 1. Zichtbare, spraakmakende culturele uitingen van hoge kwaliteit, met de focus op de verbinding tussen cultuur en van kennis.
 2. Het realiseren van toegevoegde culturele en artistieke waar door samenwerking met anderen.
 3. Meer middelen en draagvlak voor de cultuur en de cultuursector in Leiden.

Hoe de Cultuurmakelaar deze resultaten behaalt bepaalt zij/hij grotendeels zelfstandig, wel moeten in ieder geval de volgende taken worden vervuld:

 1. Stimuleren aanjagen en ondersteunen van nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven, structuurversterkende projecten et cetera, waaronder crossovers zowel binnen de culturele sector als tussen de culturele en andere sectoren (inhoudelijk maar ook financieel), met nadruk op het thema kennis en cultuur.
 2. Signaleren aan relevante partijen van ontwikkelingen en kansen die relevant zijn voor de stad Leiden afgezet tegen haar profiel van kunst en kennis.
 3. Het laten horen van een cultureel geluid in relevante stedelijke debatten.
 4. Het uitvoeren en verder (door)ontwikkelen van de functie van Cultuurfonds Leiden en de Cultuurmakelaar.
 5. In samenwerking met onder andere de Stadscurator van het Lucas van Leyden Fonds en directe partners, meerwaarde creëren voor de kunst- en cultuursector in Leiden.

Profiel

 • De Cultuurmakelaar is een netwerker en bruggenbouwer, is initiatiefrijk, eigenwijs en inspirerend. Zij/hij is in staat zelfstandig en effectief te werk te gaan.
 • De Cultuurmakelaar heeft een eigen visie op de bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving en een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor (artistieke) kwaliteit.
 • De Cultuurmakelaar beschikt over relevante kennis werkervaring in dit werkveld, kent de (landelijke) beleidsontwikkelingen en is in staat het culturele aanbod in de stad Leiden te versterken en door te ontwikkelen.
 • De Cultuurmakelaar heeft aantoonbaar ervaring in het genereren van extra budget voor kunst en cultuur uit de markt. De cultuurmakelaar heeft een visie op cultureel ondernemerschap en de wijze waarop de cultuursector verbindingen met andere sectoren kan aangaan.
 • De Cultuurmakelaar heeft de politieke en bestuurlijke sensitiviteit die nodig is om de verwachtingen van de financiers in te lossen en andere partijen in de stad te activeren tot samenwerking en afstemming.
 • Kort en goed: De cultuurmakelaar is in staat het verschil te maken.

Aanbod
Een uitdagende, zelfstandige functie met veel contacten in het culturele veld, bedrijfsleven, gemeente en de kennissector in Leiden. Aanstelling voor maximaal vier jaar, 24 tot 32 uur per week. Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Indiensttreding bij voorkeur medio april 2020.

Nadere informatie
Het cultuurfonds heeft zich afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met structuurversterking binnen de cultuursector zelf: het bevorderen van cultureel ondernemerschap en onderlinge samenwerking (bijvoorbeeld door netwerkvorming, afstemming programmering en marketing of economisch onderzoek) en met samenwerking tussen cultuur en andere sectoren met als doel meer opdrachtgeverschap en draagvlak voor de cultuursector te organiseren. Verder richtte het fonds zich op ‘marktverbreding’ voor de cultuursector. Zo werkte het fonds onder anderen samen met vastgoedbedrijven, lokale ondernemersverenigingen, sportverenigingen, Universiteit en andere stadspartners zoals Leiden Marketing en het Centrummanagement. Het fonds is de laatste jaren uitgegroeid tot een ‘good practice’ in Nederland.

Ook de komende periode is samenwerking tussen cultuur en andere sectoren vanzelfsprekend. Met deze nieuwe verbindingen zet het fonds zich in om de intrinsieke waarde van cultuur, de vraag naar cultuur en de financieringsmogelijkheden voor cultuur te vergroten. Samenwerking kan incidenteel of structureel zijn. Structurele partnerschappen worden beoordeeld op de toegevoegde waarde voor de culturele missie van het CFL. Ook zal er nauwe samenwerking zijn met de stadscurator van het Lucas van Leyden Fonds, dat onder hetzelfde bestuur valt. Zie hier voor meer info.

Nog meer informatie?
Meer informatie over de functie kunt u opvragen bij de huidige cultuurmakelaar, Mirjam Flik telefoon: 06-14405507.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u richten aan: Stichting Cultuurfonds Leiden, ter attentie van Sollicitatiecommissie, Postbus 190 2300 AD Leiden. Of per e-mail: Mirjam@cultuurfondsleiden.nl. Sluitingsdatum vacature: 9 maart 2020.

De procedure bestaat uit twee rondes. In de tweede ronde zal de kandidaten gevraagd worden een propositie te doen op het gebied van kennis en cultuur. De eerste sollicitatiegesprekken zullen medio maart 2020 gevoerd worden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.