Loading...

AANVRAGEN

AANVRAGEN


Cultuurfonds Leiden ondersteunt projecten die een relatie hebben met de missie van het fonds en die ten goede komen aan de Leidse cultuursector.


Voor wie?

Het Cultuurfonds Leiden is er zowel voor amateurs als professionals. We richten ons voornamelijk op projecten in Leiden. Voor Cultuurfonds Leiden is het niet van belang of de aanvrager een stichting of vereniging is, ook andere rechtsvormen kunnen een aanvraag indienen.


Beoordeling

Iedere aanvraag wordt op drie niveaus beoordeeld:

– Past de aanvraag binnen de missie van ons fonds?
– Voldoet het project aan 1 of meer van onze doelstellingen?
– Voldoet het aan een aantal criteria die meer praktisch van aard zijn?

1. Missie
Cultuurfonds Leiden is opgericht om de Leidse cultuursector structureel te versterken. Het fonds keert geen traditionele projectsubsidies uit, maar investeert met een lange termijn doel voor ogen. Naast de toetsing aan de vier doelstellingen blijft het structurele karakter van de missie daarom altijd leidend in de beoordeling van aanvragen: heeft onze donatie een eenmalig of structureel effect?

2. Doelstellingen
– Versterken structuur Leidse cultuursector: draagt het project actief bij aan een sterkere cultuursector op de langere termijn?
– Verbeteren makersklimaat: draagt het project bij aan een vruchtbare voedingsbodem in
de stad voor makers (van alle denkbare disciplines)?
– Aanjagen onderscheidend aanbod: draagt het project bij aan de nationale profilering
van Leiden als cultuurstad?
– Bevorderen samenwerking andere sectoren: slaat het project een brug tussen de
cultuursector en een andere sector of zorgt het project voor meer opdrachtgeverschap
voor onze cultuursector (marktverbreding)?

3. Praktische criteria
– Is de aanvraag compleet? We vragen een begeleidende brief met daarin
organisatiegegevens, een beschrijvend projectplan en een dekkingsplan.
– Is het project haalbaar en/of gedragen? Is er bijvoorbeeld voldoende draagvlak
verzameld bij sleutelfiguren, kunnen de juiste vergunningen geregeld worden, is er
sprake van overleg met vergelijkbare initiatieven, etc.
– Is het dekkingsplan reëel? Zijn de gevraagde bedragen aan andere fondsen realistisch, is
er gespreid risico, zijn de eigen inkomsten reëel ingeschat, etc.
– Zijn de kosten, baten en effecten in verhouding? Een aanvraag van 10.000 euro voor
een lokaal project met 50 bezoekers is moeilijk te verkopen bijvoorbeeld. Een relatief
grote, maar eenmalige investering in een goed sponsorplan zou juist op termijn veel
kunnen opleveren.
– Is de gevraagde bijdrage minder dan 50% van de totale dekking? Cultuurfonds Leiden
financiert niet meer dan 50% van de kosten. Gemiddeld financiert het fonds overigens
ongeveer 13% van alle kosten.

De directeur van Cultuurfonds Leiden bepaalt alleen of in overleg met het bestuur of een aanvraag wordt gehonoreerd en met welk bedrag.


Aanvragen
Wil je een bijdrage ontvangen van Cultuurfonds Leiden, dan vragen wij je gebruik te maken van het format subsidie aanvragen. 

Een aanvraag kan het hele (kalenderjaar) door worden ingediend. Hou er wel rekening mee dat het jaarbudget van Cultuurfonds Leiden elk jaar beperkter wordt naarmate het jaar vordert.

Een aanvraag stuur je naar Guido Marchena, directeur Cultuurfonds Leiden en cultuurmakelaar. Email: guido@cultuurfondsleiden.nl

Geregeld organiseert het Cultuurfonds Leiden ‘koffie met de cultuurmakelaar’. Hou onze socials in de gaten voor de data. Dit zijn momenten waarop je de cultuurmakelaar om advies kunt vragen over een mogelijke aanvraag. We raden je aan om altijd eerst contact te hebben met de cultuurmakelaar vóórdat je een aanvraag indient.

Verantwoorden
Het verantwoorden van een toegekende bijdrage moet uiterlijk gebeuren op 1 maart van het jaar volgend op de toekenning.

Directeur Cultuurfonds Leiden en bestuur beoordelen en berichten over een eventuele definitieve beschikking.

Gebruik voor het verantwoorden dit format verantwoording.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Cultuurfonds Leiden? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

AANMELDEN