Ondersteuning

Cultuursector

De komende jaren heeft de cultuurmakelaar van Cultuurfonds Leiden de opdracht om het cultuuraanbod in Leiden verder te versterken. Het fonds ziet mooie kansen voor verdere verdieping van het cultuuraanbod wat kan zorgen voor een sterkere culturele profilering van Leiden. Daarbij gaan we uit van de kracht van de stad en haar cultureel initiatiefnemers en instellingen.

Aanvraag

Het is mogelijk om een aanvraag te doen bij Cultuurfonds Leiden voor financiële ondersteuning van projecten. Voor het fonds zijn de doelstellingen leidend in de afwegingen die worden gemaakt. Wij verzoeken u om eerst contact op te nemen met de cultuurmakelaar voordat u een aanvraag indient. Zij kan met u overleggen aan welke eisen het projectplan moet voldoen.

Voor de algemene voorwaarden bij een toekenning van een donatie door Cultuurfonds Leiden, klik hier

Na het insturen van de aanvraag kan de beoordeling op korte termijn worden gedaan door de cultuurmakelaar, indien nodig ondersteund door het bestuur. Cultuurfonds Leiden hanteert geen termijnen waarin fondsaanvragen moeten worden ingediend. Na de afsluiting van uw project ontvangt Cultuurfonds Leiden graag een evaluatie en een definitief kostenoverzicht. Onze richtlijnen voor verslaglegging van projecten, zijn hier na te lezen en/of te downloaden. 

Geen subsidie, wel advies

Cultuurfonds Leiden is opgericht om de sector structureel te versterken en om de vraag naar cultuur te vergroten. In eerdere jaren hebben wij zelfstandig kunstenaars en makers financieel kunnen ondersteunen door de bijdrage van Fonds 1818 aan Cultuurfonds Leiden. Met ingang van 2016 is Fonds1818 niet langer financieel partner van Cultuurfonds Leiden en kunnen we de zg.‘makerssubsidies’ niet langer toekennen aan regionale kunstenaars en makers voor projecten. 

Bent u zelfstandig kunstenaar in de regio Leiden en werkt u aan een project dat niet aansluit bij de doelstellingen van Cultuurfonds Leiden, maar wilt u wél graag professioneel advies? Dan kunt u ook contact opnemen met de cultuurmakelaar: Mirjam Flik, mirjam@cultuurfondsleiden.nl