• Laus de Jonge
26 april 2017,

Vrienden van Cultuurfonds Leiden

 

"Kunst laat zien wat we kunnen. In fantasie, door nieuwe kennis of technische vernieuwingen." Het zijn de woorden van Laus de Jonge, senior adviseur van de Gemeente Leiden. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt op de terreinen onderwijs, jeugd, kennis en cultuur gaat Laus met pensioen. Dankzij Laus wordt nu gestart met Vrienden van Cultuurfonds Leiden waarbij ondernemers en particulieren het fonds en daarmee de Leidse culturele sector kunnen ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage. 

Laus was nauw betrokken bij de oprichting van Cultuurfonds Leiden. Als afscheidscadeau heeft hij gevraagd om Cultuurfonds Leiden verder te ondersteunen met giften. Naar aanleiding van zijn verzoek wordt daarom de Vrienden van Cultuurfonds Leiden opgericht. 

Vrienden van Cultuurfonds Leiden

Kunst en cultuur zijn onmisbare elementen in het DNA van Leiden. Het zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in onze stad, geeft een impuls aan de werkgelegenheid en zorgt voor een beter (internationaal) imago van de stad. Een investering in cultuur, is een investering in de Leidse samenleving en economie.

Vanaf € 250,- per jaar kunnen ondernemers, bedrijven en particulieren Vriend van Cultuurfonds Leiden worden. Daarmee dragen zij bij aan de versterking van het culturele profiel van onze stad en kan de ruimte aan creativiteit en innovatieve ideeën worden vergroot. 

Mocht u vragen hebben of Vriend willen worden, dan kunt u contact opnemen met ons door te mailen naar anika@cultuurfondsleiden.nl

En als u direct vriend van Cultuurfonds Leiden wilt worden, dan kan dat door de vriendenkaart ingevuld terug te sturen naar:

Cultuurfonds Leiden
Postbus 190
2300 AD Leiden