30 augustus 2018, Marktsteeg 10, leiden

De ambities van het Mayflower 400 herdenkingsjaar reiken een stuk verder dan alleen het uitrollen van een toeristische citymarketing campagne. Het is een poging om de relevante thematiek van het verhaal (migratie, tolerantie, onderdrukking) in het hier en nu te plaatsen en daarom is het culturele programma de sleutel tot een succesvol herdenkingsjaar. Het geeft de hoognodige diepte aan de ‘citybranding’ inspanningen en zorgt voor inhoudelijke betrokkenheid van Leidenaren en bezoekers. Maar welke boodschap dragen we uit? Welke informatie gebruiken we? En hoe zorgen we voor optimale afstemming zodat het culturele programma meer wordt dan de som der delen?

Dit najaar zal er een algemene en brede stadsconferentie plaatsvinden waarop Michaël Roumen en Marlijn Kok de kern van het programma presenteren, de publiciteitscampagne ‘launchen’, de fondsen- en sponsorwerving starten en de stad oproepen om vooral aan te haken waar mogelijk.
In dat kader hosten Roumen en Kok de De Leiden Aan Tafel #Mayflower400 om samen met de genodigden te bespreken hoe het culturele programma richting de stad te presenteren met een goede strategie, zowel op het gebied van programmering, publiciteit, marketing als natuurlijk de fondsenwerving.